Är koppar en ädelmetall

Är koppar en ädelmetall?

Är koppar en ädelmetall? Koppar finns ute i vår natur och har en mångsidig funktion som användningsmaterial. Det många inte känner till är att koppar faktiskt är en ädelmetall. Den har med andra ord säregna egenskaper precis som guld och silver som är två andra ädelmetaller. I den här artikeln får du ta del av ett närmare resonemang kring varför koppar är en ädelmetall.

Kopparmetallens egenskaper

Det finns några utmärkande egenskaper med koppar och det är också anledningen till att den betecknas som en ädelmetall. Bland annat angrips den inte av vatten, syre eller ånga och den är mycket tålig. När koppar kombineras med tenn blir resultatet det hårda materialet brons. Koppar är dock på egen hand en mjuk och samtidigt elastisk metall. Det är också anledningen till att koppar ofta används till gravering eller valsning. Värt att nämna är att koppar också är mycket fördelaktig i samband med värmeledning och därför finns den ofta i redskap till matlagning.

Var finns ädelmetallen koppar?

Det här är en metall som finns ute i naturen och då ofta som mineral. I Sverige är det framför allt kopparkis som består av koppar, järn och svavel. Däremot går det också att hitta ren koppar om miljön har rätt förutsättningar.

Den mest kända platsen för koppar i Sverige är Falu koppargruva som vid en tidpunkt i historien stod för en stor andel av hela världens kopparproduktion. Idag är gruvan nedlagd, men den går att besöka. I Gällivare finns Sveriges största dagbrott och här bryts koppar i kombination med guld och silver fram.

Sköta om koppar

För att göra rent kopparmetall använder du en mjuk borste och ett skonsamt diskmedel. Det är viktigt att torka föremål noggrant eftersom fukt lätt kan missfärga koppar. Du kan putsa kopparföremål, men det är viktigt att använda produkter utan slipmedel.
Tillbaka till blogg