Är smycken lösöre

Är smycken lösöre?

Lösöre räknas till alla lösa tillgångar som inte är fast egendom. Det kan vara möbler, kläder och andra föremål som går att flytta. När det gäller smycken som kan bäras och tas med överallt kan dessa teoretiskt sett kategoriseras som lösöre, men det är mer komplicerat än så i vissa fall.

Det emotionella vs det ekonomiska värdet

Att betrakta smycken enbart som lösöre kan underskatta deras betydelse. Smycken har ofta en viss emotionell koppling till ägaren, ett så kallat affektionsvärde, och kan ha en sentimental och symbolisk värdegrund. Smycken kan också betyda en stor del i samband med arv. Dessutom kan vissa smycken vara mer ett konstverk i sig än bara en prydnad på kroppen. Kanske rör det sig om ett mycket gammalt smycke som även har historiskt värde.

Deras ekonomiska värde kan ibland vara betydligt högre än deras materialvärde, vilket gör frågan om smycken egentligen ska klassas som enkelt lösöre, tvetydig.


Det ekonomiska värdet ska bedömas

Vid bouppteckningar är det vanligt att smycken värderas av en auktoriserad värderingsman eller en juvelerare som kan sin sak. Värderingsmannen tar hänsyn till faktorer som smyckets äkthet, material, kvalitet, ålder och skick. Detta är särskilt viktigt i samband med arv.

Inom rättslig praxis och vid bouppteckningar kan statusen på ett smycke alltså variera beroende av olika anledningar. I vissa fall betraktas smycken nämligen som ren lösöre och inkluderas i den totala tillgången vid fördelningen av arvet. I andra fall kan de behandlas separat, baserat på deras värde och betydelse.

Vanliga frågor och svar

Hur värderas smycken vid bouppteckning?

Oftast kan man låta värdera smycken av en auktoriserad värderingsman eller en juvelerare vid en bouppteckning. Där fastställs det ekonomiska värdet baserat på om smycket är äkta, hur gammalt det är, skicket och vilket material det är tillverkat av.

Vad räknas till lösöre?

Alla lösa tillgångar som du kan flytta med dig räknas vanligen till lösöre. Det kan alltså vara möbler, kläder och annat som inte "sitter fast" i bostaden.

Källa: https://www.if.se/privat/kundservice/guider/ordlista/losore

Tillbaka till blogg