Är sterling silver OK för känslig hud

Är sterling silver OK för känslig hud?

Är sterling silver OK för känslig hud? De allra flesta som har känslig hud eller är känsliga för nickel kan använda sterling silver utan problem. Sterling silver består av en legering som är 92,5 % silver och resten är andra metaller. Vanligtvis är resterande 7,5 % koppar, men kan även vara en viss del zink.

Smycken som är tillverkade av sterling silver ska ha en märkning på 925. Det innebär att 925 delar av materialet är just silver. Om du ser den märkningen på en metall vet du att det är sterling silver och förmodligen kommer även du med känslig hud att kunna använda metallföremålet.

Finns det nickel i sterling silver?

I rent silver ska det inte finnas nickel, även om silver kan ha föroreningar i sig som innehåller nickel. Trots det kan personer som är väldigt känsliga känna av irritation på huden när de använder sterling silver. Då är det troligen inte silvret i sig som orsakar irritationen, utan andra ämnen som finns i legeringen.

Exakt vilka metaller sterling silver innehåller kan variera mellan olika tillverkare. Därför kan personer med känslig hud ibland känna av irritation från exempelvis ett smycke av sterling silver, men klara av att bära ett annat helt utan problem.


Kan man bada med sterling silver?

Sterling silver är ett material som kan bli deformerat då det är relativt mjukt. Det går dock mycket bra att bada med sterling silver och materialet tar inte skada av vattnet på något sätt. Det du behöver vara försiktig med är yttre påfrestningar såsom tryck- och klämskador.

Om du har känslig hud bör du däremot alltid vara försiktig med att bada med smycken, även sterling silver. Det har inte med materialet i sig att göra, utan snarare att det är större risk att huden blir irriterad när det blir fuktigt under ett smycke under en längre period.
Tillbaka till blogg