Vad är guld

Vad är guld?

Vad är guld? Guld är ett grundämne, det vill säga en substans med atomer som har ett lika stort antal protoner i sin atomkärna. Andra exempel på grundämnen är syre, väte och svavel. De ämnen som inte räknas som grundämnen består istället av joner och atomer från ett antal olika grundämnen, och sitter samman i en kemisk förening eller komposition.

Vi brukar oftast förknippa ordet guld med den smidbara, gula, glänsande och tunga metall vi ser omkring oss i vardagen. Den har genom historien använts på många olika sätt, som en värdetillgång, i smycken (såsom ringar, halsband, örhängen och så vidare), som betalningsmedel och för utsmyckning. Många kulturer ser den än i dag som den metall som är mest värdefull. Det har lett till att första pris i tävlingar brukar ges i form av en guldmedalj som kan innehålla mer eller mindre rent guld.


Hur gör man guld?

Då guld är ett grundämne som förekommer i naturen brukar det utvinnas ur berggrunden. Här finns också andra mineraler och metaller i stora mängder. En metod för att utvinna guld är att vaska det, vilket är den metod som har använts längst historiskt sett. Vaskning utförs i en flod i närheten av ett berg. Ett vaskfat används för att separera guldkorn från småsten och sand.

Guld kan också utvinnas ur berggrunden. En gruva öppnas och stenmalm bryts, vilken kan innehålla guld. Stenmalmen bryts sönder och blandas därefter med en lösning som innehåller natriumcyanid. Det separerar ut guldet som guldcyanid. Som nästa steg blandas zink in i lösningen vilket separerar silver och guld via kondensation. Zinken separeras ut med svavelsyra och resulterar i en smält boll. När allt har smälts ner skickas det vidare till rening i ett smältverk där den slutliga ädelmetallen framställs. Av det guld som utvinns används hälften till smycken medan 10 % går till industrin. Återstående 40 % används till guldtackor, mynt och andra investeringsobjekt.
Tillbaka till blogg