Vad är rostfritt stål gjort av

Vad är rostfritt stål gjort av?

Vad är rostfritt stål gjort av? Det rostfria stålet uppfanns år 1912 av Harry Brearley på ett laboratorium i Sheffield, England. Han experimenterade med olika legeringar och fann att en viss variant inte rostade när den etsades. Numera finns många sorters rostfritt stål, alla med unika egenskaper och särskilda användningsområden.

Vilka grundämnen är rostfritt stål gjort av?

Rostfritt stål är en legering av järn som innehåller minst 10,5 % krom. Tack vare sin kromlegering korroderar det rostfria stålet mycket mer långsamt än kolstål. Det används i korrosiva miljöer, exempelvis sådana som är utsatta för klorider eller har en hög grad av surhet. När det rostfria stålet innehåller upp till 18 % krom men inget nickel kallas det för kromstål. Det används ofta i vitvaror. Det är billigare att ta fram kromstål än mer traditionellt rostfritt stål då nickel inte används, vilket ger en lägre materialkostnad vid framställning.


Syrafast stål

Ett syrafast eller syrabeständigt stål innehåller nickel, krom och minst 2 % molybden. Denna form av rostfritt stål används i miljöer som utsätts för mer ordentliga kemiska påfrestningar. Det används som material för att framställa smycken, muttrar, skruvar, rördelar, maskindelar för marin miljö och detaljer som utsätts för syror.

Legeringsämnen i stål

Stål kan legeras vilket ger det olika egenskaper. En vanlig beståndsdel är kol, som brukar finnas med i alla stålsorter. Kolstål får en högre grad av hårdhet tack vare kolet. För att stål ska vara rostfritt är kromhalten mycket viktig, detta för att en passiv kromoxidhinna byggs upp när kromhalten ligger på över 10,5 %. En annan vanlig beståndsdel är nickel, som används för att ge en bättre svetsbarhet och formbarhet. För att stålet ska bli austenitiskt krävs 8 % nickel. Austenit är en metallurgisk term som bland annat innebär att järnet förlorar alla magnetiska egenskaper. Andra beståndsdelar i rostfritt stål är mangan, molybden och kväve.
Tillbaka till blogg