Varför blir silver svart

Varför blir silver svart?

Varför blir silver svart? Silver är känt för sin vackra glans, med tiden kan det dock bli svart eller mörkt. Detta kan kännas trist, särskilt om det rör sig om fina silversmycken. Varför sker denna förändring?

Kan äkta silver bli svart?

Svaret är ja. Äkta silver, till exempel ett silver armband som består av 99,9 procent silver, kan trots sin höga renhet bli svart över tid. Detta fenomen är helt naturligt och påverkar alla former av silver, inklusive sterlingsilver.

Vilket ämne får silver att svartna?

Att silvret blir mörkare beror på en kemisk reaktion som uppstår med svavelhaltiga ämnen i luften. Svavel förenar sig med silver och bildar silversulfid som är ett mörkt ämne som sätter sig på silvrets yta. Det är detta som gör att silvret blir mörkare eller svartnar.

Denna process kan påskyndas av flera olika faktorer. Silver svartnar till exempel snabbare om det utsätts för hög luftfuktighet eller luftföroreningar. Det kan också svartna om det förvaras i närhet till material som gummi eller ull, detta eftersom dessa innehåller svavel. Utöver detta kan kroppsoljor, svett och kosmetiska produkter reagera med silver. Av de här skälen är det viktigt att du rengör och torkar silversmycken regelbundet.


Så vad kan du göra?

Om du har silversmycken, eller andra silverföremål, som svartnat är det i de flesta fall lyckligtvis enkelt att återställa dem. Ett praktiskt och enkelt sätt att rengöra silver är att använda en särskild silverputsduk. Det finns också speciella putsmedel för silver att köpa. Om föremålen är kraftigt svartnade kan det enklaste och bästa alternativet vara att lämna in dem till en professionell juvelerare för rengöring.

För att förebygga, eller sakta ner processen som får silver att svartna, kan du om du har möjlighet förvara smycken och andra silverföremål i lufttäta behållare eller plastpåsar. Det kan också vara bra att lägga en bit krita, som absorberar fukt, i förvaringsutrymmet.
Tillbaka till blogg