Vilken metall blandar man med koppar för att få mässing

Vilken metall blandar man med koppar för att få mässing?

Vilken metall blandar man med koppar för att få mässing? Mässing är en legering av zink med koppar. De två metallerna kan också blandas med andra legeringsämnen, vilket skapar en gulaktig metall som förut brukade kallas för fattigmansguld. Det finns flera olika sorters mässingslegeringar, där de olika sammansättningarna har tagits fram för att passa olika produkter och ändamål.

Varianter av mässing

Bland de mässingslegeringar som har hög kopparhalt finns Muntz metall, pinsback, tombak och prinsmetall. För att framställa vår svenska tiokrona och euromynt används en legering som liknar mässing i utseendet. Den kallas för nordiskt guld och består till största delen av koppar, samt mindre mängder av zink, aluminium och tenn.

Användningsområden för mässing

Mässing är ett formbart material som används till att framställa bland annat bleckblåsinstrument, saxöglor, prydnadsföremål, smycken, rörledningar, armaturer och kåpor. Den gulfärgade metallen går lätt att hamra, gjuta och tänja. Den kan även legeras med bly eller tenn vilket ökar materialets hårdhet. Då är det enklare att gjuta olika föremål. Historiskt sett har mässing använts till belysningsredskap och föremål som brukats för uppvärmning. Husgeråd var ofta framställda av mässing och användes till servering och matlagning. Det är fortfarande vanligt att ha olika husgerådsföremål i mässing som prydnad hemma.

Bly i mässing

Det är brukligt att blanda in bly i mässingslegeringar för att skapa en bättre ytfinhet och förbättra skärbarheten. Detta minskar slitaget på verktyg och förbättrar spånbrytningen. Men på sista tiden har samhället fått en bättre förståelse för vikten av hållbarhet i framställningsprocesser. Bly har en skadlig inverkan på miljö och människor. Därför har fler och nyare legeringar utvecklats med mindre andel bly. Idag är det vanligt att mässing återvinns, och om det redan finns bly i skrotet kan detta användas igen vid framställning av ny mässing. De nya legeringarna är inte sämre men kräver nya produktionsmetoder.
Tillbaka till blogg