Vad är medecinskt titan?

Medicinsk titan är en legering av titan och andra metaller som används i medicinska och kirurgiska produkter. Det är ett lätt, starkt och biokompatibelt material som kan användas i kroppen för att det innehåller låga nivåer av ämnen som kan orsaka allergier. Därför är titan ett populärt material för implantat, som höft- och knä-proteser, och tandimplantat. Medicinsk titan behåller färgen och har en lång livslängd, vilket gör det till ett hållbart alternativ för många medicinska tillämpningar.

Varför är medicinskt titan allergivänligt?

Medicinsk titan är allergivänligt för att det är ett biokompatibilitet material - det vill säga hur det tas upp av kroppen kroppen utan att orsaka allergiska reaktioner. Titan är en av de mest biokompatibla metallerna och därmed väldigt skonsamt mot kroppen. Titanlegeringar är väl lämpade för kroppen då de har en jämn yta, vilket minskar risken för infektioner och allergiska reaktioner. Det är även hypoallergent och det innebär att titan har låga nivåer av främmande ämnen som nickel och krom, som kan orsaka allergi hos vissa människor.

Sammanfattningsvis är medicinsk titan allergivänligt för att det:

  • Är ett biokompatibilitet material - ett kroppsfrämmande material som accepteras utan att påverka kroppen negativt.
  • Har låga halter av allergiframkallande ämnen.
  • Har en jämn yta, vilket minskar risken för allergi och infektioner när det finns i kroppen.

Oxiderar eller rostar medicinskt titan?

Medicinsk titan är slitstarkt och rostar inte i samma utsträckning som andra metaller. Titan har ett naturlig skyddslager mot oxidering som fungerar som en barriär mot ytterligare oxidation och korrosion. Det har visat sig att titanets skyddslager även har en  förbättrad biokompatibilitet jämfört med andra metaller. Därför är titan ett attraktivt materialval för medicinska och kirurgiska produkter.

Men, det är viktigt att notera att alla metaller, inklusive medicinsk titan, kan påverkas av en viss mängd korrosion under specifika omständigheter, som höga temperaturer, höga salthalter i miljön, eller höga koncentrationer av syror. Så, trots att medicinsk titan har en god korrosionsbeständighet, är det viktigt att vidta lämpliga åtgärder för att minimera korrosion och bibehålla dess prestanda i medicinska och kirurgiska tillämpningar.

Är medicinskt titan nickelfritt?

Ja, medicinsk titan är nickelfritt. Titan är en naturligt metall, ett av våra grundämnen som sällan innehåller nickel och andra allergena element. Medicinska legeringar av titan som används i implantat och andra medicinska tillämpningar är särskilt framtagna för att innehålla låga halter av allergiframkallande ämnen. Detta gör medicinsk titan till ett allergivänligt material som sällan orsakar allergiska reaktioner jämfört med andra metaller.

Kort och gott är medicinskt titan nickelfritt och är därför ett säkert och allergivänlig materialval som vi har valt att tillverka en del av våra örhängen i. En del av våra örhängen är 100% medicinskt titan, andra har titanstift med motiv i kirurgiskt stål och några av dem är i 100% kirurgiskt stål.

Se våra olika smycken i metall kategorier här.


100% Titan, Titanstift med figur i kirurgiskt stål, 100% kirurgiskt stål